ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Домашній маркет, може отримати про Користувача, а також будь-яких програм і продуктів, розміщених на ньому.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
 1. «Адміністрація сайту» - уповноважені співробітники для управління сайтом, що діють від його імені, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними. 
 2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних). 
 3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
 5. «Користувач сайту (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для своїх цілей.
 6. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
Н разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
Дана Політика конфіденційності застосовується тільки до даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на даному сайті.
Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає по різноманітним запитам Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписки на повідомлення тощо).
Адміністрація сайту також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:
 • IP адреса;
 • інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);
 • час доступу;
 • відвіданих адрес сторінок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.
Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище ( використовувані браузери і операційні системи і т.д.)

УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».
Відносно всіх персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність і забезпечується безпека.
Сервіси можуть містити посилання на інші сайти, які не керуються сайтом Домашній маркет. Якщо Користувач переходить за посиланням, то він потрапить на сайт третьої сторони, наполегливо рекомендуємо Користувачеві ознайомитися з політикою конфіденційності на кожному сайті, який він відвідує. Домашній маркет не контролює і не бере на себе ніякої відповідальності за контент, політику конфіденційності або дії сторонніх сайтів або послуг третіх осіб.

ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЇЇ ПРЕДАЧІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

При обробці персональних даних Адміністрація сайту приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональної інформації, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональної інформації Користувача щодо обробки персональних даних Компанії та вимогами законодавства про персональні дані.
Обробка персональних даних користувачів здійснюється на обладнанні, що розміщується в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом. Адміністрації сайту забороняється розголошувати ці дані навіть після припинення трудових відносин.

ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

Адміністрація сайту зобов`язана:
 1. Не розголошувати персональні дані Користувача.
 2. Здійснювати блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача  з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства.
У випадку втрати або розголошення конфіденційної інформації, Адміністрація сайту не несе відповідальності, у разі якщо конфіденційна інформація:
 1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.
 2. Була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
 3. Була розголошена зі згоди Користувача.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є попереднє пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо врегулювання спору в добровільному порядку).
Отримувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.
У випадку не досягнення згоди, спір буду передано на розгляд судовими органами у загальному порядку відповідно до чинного законодавства України.
До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

ІНШІ УМОВИ

Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни до даної Політики конфіденційності без згоди Користувача.
Змінена (нова) Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено Новою редакцією Політики конфіденційності.
Всі пропозиції або запитання по даній Політиці конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту.